A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu SGK lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

   Sở Giáo dục và Đào (GDĐT) Hưng Yên về việc phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

   Căn cứ Công văn số 225/NXBGDVN ngày 15/02/2022 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức giới thiệu SGK lớp 3, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Công văn số 39/CV-VEPIC ngày 11/02/2022 của Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam về việc đề nghị phối hợp tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 bộ sách Cánh Diều. Thực hiện Công văn số 253/SGDĐT – GDTrH – GDTX ngày 18/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào (GDĐT) Hưng Yên về việc phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phòng GDĐT hướng dẫn các đơn vị tham dự Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 như sau:

1. Hình thức: 

- Trực tuyến trên nền tảng Zoom Meetings, link truy cập và Chương trình Hội nghị theo Phụ lục gửi kèm.

2. Thời gian:

a) Các bộ sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Từ 8h00 ngày 23 tháng 02 năm 2022

b) Bộ sách Cánh Diều

- Từ 8h00 ngày 24 tháng 02 năm 2022, phòng họp sẽ được mở từ 7h30 để test đường truyền và thực hiện công tác tổ chức. (Thông tin tổ chức Hội nghị sẽ gửi sau qua email các đơn vị).

3. Địa điểm – thành phần:

- Điểm cầu PGD: Thành phần gồm lãnh đạo, chuyên viên PGD.

- Điểm cầu tại các đơn vị: Mỗi đơn vị trường bố trí là 01 điểm cầu. Thành phần gồm CBQL, toàn bộ giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 3 năm học 2022 – 2023 (gồm giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy môn chuyên).

4. Công tác chuẩn bị:

   Để tổ chức Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa giáo dục phổ thông đạt hiệu quả, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phòng họp, lắp đặt thiết bị đảm bảo âm thanh, đường truyền kết nối mạng thông suốt trong quá trình diễn ra Hội nghị. Thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị lập danh sách đại biểu dự Hội nghị theo đúng thành phần (cập nhật theo mẫu trên file online PGD đã gửi vào email các đơn vị) hoàn thành trước 10h30 ngày 22/02/2022.

   Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, cử thành phần tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

5. Một số hình ảnh của Hội nghị:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết