Trường Tiểu học Trung Hòa 1 - Khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022

Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp và kéo dài, sáng ngày 5/9/2021 trường Tiểu học Trung Hòa 1 đã tổ chức Khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.