Bài giảng khối lớp 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu các video bài giảng của khối lớp 5, mời các em học sinh truy cập và học tập tại đây.

1. Video bài giảng Toán lớp 5 - Chuyên đề Bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ

2. Video bài giảng Tiếng Việt 5 - Chuyên đề: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa